ΗΛ. Μ. ΕΡ. Ο.Ε.


Επωνυμία: ΗΛ. Μ. ΕΡ. Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος:
Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
Πόλη: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
ΤΚ: 50200
Νομός: ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2463020307
Φαξ: 2463023495
Κινητό: 6975908531
Υπεύθυνος: ΜΠΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Email: ilmeroe@yahoo.gr
Website:
Δραστηριότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 17/11/2022

Η εταιρεία είναι εξειδικευμένη στην κατασκευή και ανέγερση ηλεκτρομηχανολογικών έργων. κατατάσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των εταιρειών διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία κατάλληλη υποδομή και οργάνωση. Δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1990.

Το έμπειρο και εξειδεικευμένο προσωπικό και το μεγάλο μέγεθος του ιδιόκτητου εξοπλισμού μαζί με την συσσωρευμένη τεχνογνωσία μας επιτρέπουν να αναλαμβάνουμε και να εκτελούμε με επιτυχία τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας.

ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΔΕΗ)

 Ανέγερση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της 5ηs Μονάδας ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ισχύς 360 MW.  Ανέγερση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της μονάδας ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ-ΑΧΛΑΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ισχύς 350MW .  Μελέτη και εγκατάσταση αυτοματισμού με PLC στους αποθέτες –απολήπτες και στο σύστημα τέφρας ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.  Ανέγερση και δοκιμές των πινάκων αυτοματισμού και ισχύος καθώς και των εναλλακτών θερμότητας του συστήματος τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας στην 3η Μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.  Ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση και θέση σε λειτουργία της Γερανογέφυρας στον χώρο των στροβίλων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.  Αποκατάσταση ζημιών και θέση σε λειτουργία του αποθέτη – απολήπτη της αυλής λιγνίτη ΑΗΣ Καρδιάς μετά την πτώση του μηχανήματος.  Αποκατάσταση ζημιών του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Μονάδα ΙV και στους σπαστήρες λιγνίτη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.  Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας των ανυψωτικών μηχανημάτων – γερανογεφυρών monorail εγκατεστημένα σε χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου.  Συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των ανά την Ελλάδα Ατμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας.  Εγκατάσταση Στατής Διέγερσης των Μονάδων ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.  Τηλεχειρισμός υποβρύχιων αντλιών του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.  Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος αλληλεξάρτησης κλειδαριών Ηλεκτροστατικών φίλτρων Μονάδος Ι & ΙΙ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΙΛΩΤΑ.  Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυροφραγμών οδεύσεων καλωδίων σε Υποσταθμούς 380 V/6 ΚV Μονάδος Ι ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΙΛΩΤΑ.  Τοποθέτηση εσχαρών στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΕΡΓΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΕΗ

 Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , δοκιμές και θέση σε λειτουργία των Τ/Δ 2.400mm και 1.200mm, Αποθετών , εκσκαφέων , αναδιπλωτών και πύργου ελέγχου ορυχείου Αμυνταίου.  Μελέτη , κατασκευή , ανέγερση και θέση σε λειτουργία των πινάκων αυτοματισμού (PLC) του πύργου ελέγχου τομέα – 6 ορυχείου Καρδιάς .  Ανέγερση , δοκιμές και θέση σε λειτουργία πινάκων 15KV, 6KV και Χ.Τ. καθώς και 3 Μ/Σ των 12.5 MVA στους Υ/Σ 15/6 KV 0.4 KV του τομέα – 6 ορυχείου Καρδιάς .  Αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ενσιλωτή Λιγνίτη ορυχείου Καρδιάς.  Ανέγερση , δοκιμές και θέση σε λειτουργία κεφαλών Τ/Δ 2.400mm του ορυχείου Νοτίου Πεδίου.  Αποσυναρμολόγηση – μεταφορά - επανασυναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία κεφαλής Τ/Δ 6 θέσεων φόρτωσης από Ορυχείο Νοτίου Πεδίου στον Τομέα – 6 ορυχείου Καρδιάς.  Ανέγερση , δοκιμές και θέση σε λειτουργία των Τ/Δ Αυλής λιγνίτη και αποκομιδής τέφρας του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ - ΑΧΛΑΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και του αντλιοστασίου διαβροχής τέφρας.  Ανέγερση πινάκων 6 KV σε 7 ταινιοσταθμούς του ορυχείου Μαυροπηγής.  Ανέγερση πινάκων Μ.Τ. του Υ/Σ 15/6KV του ορυχείου Μαυροπηγής.  Αποξήλωση – συντήρηση – εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στον εκσκαφέα Ε9 τύπου c 700 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου.  Ηλεκτρολογική ανέγερση των ταινιόδρομων του κλάδου εξωτερικής απόθεσης του αποθέτη Α5 ( Τ/Δ 131, 141) του ορυχείου Νοτίου Πεδίου.  Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αποθήκης και κτιρίου επισκευής – συντήρησης χωματουργικών μηχανημάτων LIEBHERR Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.  Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εννέα (9)Ταινιοσταθμών Ταινιόδρομων στο ορυχείο Μαυροπηγής και Νοτίου Πεδίου.  Ανέγερση του έργου Σύμβαση ΔΜΑΟΡ 148/99143 Αντιστάθμιση άεργου ισχύος και μέτρηση τροφοδοσίας ΠΕΤ των ορυχείων της ΔΕΗ στο Νότιο Πεδίο στο Αμύνταιο και στο Χωρέμι Μεγαλόπολης.  Ηλεκτρολογική ανέγερση ταινιοδρόμων στο ορυχείο Ν/Δ Πεδίου.  Ανέγερση & συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά μήκος των ταινιοδρόμων του ορυχείου Νοτίου Πεδίου.

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 Ανέγερση και θέση σε λειτουργία του Υ/Σ 20KV / 0.4 KV με εφεδρεία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) στο νοσοκομείο Φλώρινας .  Ανέγερση , δοκιμές και θέση σε λειτουργία του Υ/Σ 20KV / 0.4KV και των κτιριακών εγκαταστάσεων ισχυρών – ασθενών ρευμάτων των Τ.Ε.Ι Φλώρινας .  Ανέγερση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.  Μελέτη , κατασκευή , ανέγερση και θέση σε λειτουργία του Υ/Σ 20KV / 0.4ΚV καθώς και των πινάκων αυτοματισμού (PLC) των αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας .  Ανέγερση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος και των αυτοματισμών στο σύστημα πολυπροπυλενίου των διυλιστηρίων της ΕΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.  Ηλεκτρολογική ανέγερση και δοκιμές του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΕΛΠΕ Θες/νικης 390MW.  Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μ/Τ Νοσοκομείου Φλώρινας.  Αναβάθμιση Υ/Σ Μέσης Τάσης ( Β1 & Β2 ) στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε των εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.  Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Ενεργειακή Θεσσαλονίκης.

ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

 Ανέγερση πυλώνων κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμό της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.  Μελέτη , κατασκευή , ανέγερση και θέση σε λειτουργία του Υ/Σ 20KV / 6KV / 0.4 KV λατομείου ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  Ανέγερση , δοκιμές και θέση σε λειτουργία Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου Παραγωγής υδρασβέστου και παραγωγών της ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ.  Ανέγερση , δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου επεξεργασίας – παραγωγής λαδιού και συναφών προϊόντων της ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ , στο Σχηματάρι Βοιωτίας.  Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά και θέση σε λειτουργία της Παλαιάς μονάδας παραγωγής του εργοστασίου της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.  Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τριών (3) αεροστροβίλων συνολικής ισχύος 150 MW στη θέση «Χαϊρατίνι» Θηβών για λογαριασμό της ΑΒΒ Α.Ε. ( Το έργο ανήκει στην εταιρεία ΗΡΩΝ Α.Ε.)

ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 Ανέγερση και θέση σε λειτουργία 10 πυλώνων φωτισμού ύψους 25m στην αυλή λιγνίτη και στους Τ/Δ τέφρας του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – ΑΧΛΑΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΕΗ.  Μελέτη , ανέγερση και θέση σε λειτουργία 4 πυλώνων φωτισμού ύψους 25m του γηπέδου των Σερβίων Κοζάνης .  Ανέγερση και θέση σε λειτουργία οδικού φωτισμού του κόμβου ΑΗΣ Πτολεμαίδας / ΔΕΗ.  Ηλεκτροφωτισμός οδού στην κύρια είσοδο του ΚΟΠΑ.

ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ

 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον Υ.Η.Σ. πηγών Αώου και Θησαυρού Δράμας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε απευθείας ένα μήνυμα στο Μέλος του BusinessClub.gr στου οποίου τη σελίδα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

Διαφημιστείτε στο BusinessClub.gr
logo

To BusinessClub χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου και την βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας.
Αν πατήσετε Αποδοχή όλων επιλέγετε όλα τα cookies του ιστότοπου.
Αν πατήσετε Απόρριψη όλων απορρίπτετε όλα τα cookies πλην των απαραίτητων.
Ή μπορείτε να επιλέξετε κάποια απο τις επιλογές παρακάτω και να πατήσετε Αποδοχή επιλογών.
Για να μάθετε περισσότερα πατήστε για Περισσότερες Πληροφορίες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας όταν την επισκέπτεστε.
Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να τις εισάγετε κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Είδη cookies του BusinessClub.gr:

Απολύτως απαραίτητα cookies και cookies λειτουργικότητας

Τα απολύτως απαραίτητα cookies επιτρέπουν την περιήγηση στον ιστότοπο για την χρήση λειτουργιών του και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους διαφήμισης ή ταυτοποίησης. Ο λόγος χρήσης τους είναι για να θυμόμαστε πληροφορίες που έχετε εισάγει σε φόρμες ή για να αναγνωρίσουμε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή περιήγηση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας. Η αποδοχή αυτών των cookies είναι απολύτως απαραίτητη για την χρήση της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να θυμόμαστε ρυθμίσεις σχετικές με την επίσκεψή σας, όπως για το αν έχετε κάνει logged in στην ιστοσελίδα μας ή αν έχετε επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα από αυτήν την συσκευή.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως σελίδες που επισκεφθήκατε κι αν υπήρξε οποιοδήποτε σφάλμα στην περιήγησή σας. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν προσωποποιημένες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και της αποδοτικότητάς της.

Cookies Στόχευσης/ Διαφήμισης

Τα cookies αυτά προέρχονται από τρίτους service providers και αφορούν λειτουργικότητες (ή λειτουργίες), όπως like και share buttons. Τα cookies αυτά συνδέουν το site μας με social media, όπως facebook, LinkedIn κ.α., τα οποία μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και να σας παρουσιάσουν στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες. Τέλος, τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της καμπάνιας ή προσφοράς και τον καθορισμό των ηλεκτρονικών καναλιών marketing και συνεργατών που σας προώθησαν στο site μας.

Απόρρητο