ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Επωνυμία: ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διακριτικός τίτλος: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Κατηγορία: ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΟΥ
Πόλη: ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 55
ΤΚ: 60100
Νομός: ΠΙΕΡΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2351078108
Φαξ: 2351078108
Κινητό: 6947151533
Υπεύθυνος: ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Email: to_ergastiri@hotmail.com
Website:
Δραστηριότητα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 17/11/2022

Στο εργαστήρι της μάθησης...

...Εξειδικευμένοι ειδικοί παιδαγωγοί αναλαμβάνουν τη σύνταξη και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα γίνεται:

Διδασκαλία με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων τεχνολογιών.

Διδασκαλία τεχνικών ανάγνωσης, ορθογραφίας και κατανόησης κειμένου.

Μεθοδολογία παραγωγής όλων των μορφών του γραπτού λόγου.

Υποδείξεις σχετικά με την οργάνωση μελέτης των σχολικών μαθημάτων.

Οδηγίες για ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, μνήμης και οργάνωσης χώρου και χρόνου.

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιού και οικογένειας, επιμόρφωση και ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών.

Ανάπτυξη της επικονωνίας, ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο και η κατά το δυνατόν υψηλότερη λειτουργικότητα στην καθημερινότητά του.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την τελευταία εικοσαετία, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Τι είναι ΔΕΠΥ;

Πρόκειται για αδυναμία συγκέντρωσης και ελέγχου της αυθόρμητης συμπεριφοράς. Κοινά συμπτώματα αποτελούν: η παρορμητικότητα, η διάσπαση της προσοχής, η υπερκινητικότητα (δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχει με την διάσπαση προσοχή), δυσκολίες στην αφοσίωση, στις σχολικές υποχρεώσεις ή τη συμμόρφωση σε υποδείξεις. Το υπερκινητικό παιδί βρίσκεται σε συνεχή διέγερση και συνεχώς μεταπηδά από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. Η ΔΕΠΥ δεν σχετίζεται με την νοημοσύνη του παιδιού.

Γιατί η ΔΕΠΥ αποτελεί πρόβλημα;

Επιδεινώνει τις μαθησιακές δυσκολίες. Επηρεάζει την κοινωνική δραστηριοποίηση. Εμποδίζει την ικανότητα αυτορύθμισης. Οδηγεί σε δυσκολία εκτέλεσης των καθημερινών καθηκόντων. Συχνά επιφέρει άγχος, κακή σχολική επίδοση και χαμηλή αυτοπεποίθηση. Μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης αποτελεί η θεραπευτική υποστήριξη απο ειδκό παιδαγωγό.

Τι είναι η δυσλεξία;

Η Δυσλεξία είναι μια δυσλειτouργlα που έχει νευρολογική και συχνά κληρονομική βάση, και πλήττει την κατάκτηση και την επεξεργασία της γλώσσας. Διαφέρoντας ως προς τον βαθμό σoβαρότητας, εκδηλώνεται ως δυσκολία στην πρόσληψη και έκφραση της γλώσσας (συμπεpιλαμβανoμένης και της φωνολογικής επεξεργασίας), στην ανάγνωση, στη γραφή με το χέρι, και μερικές φορές στην αριθμητική. Η δυσλεξία δεν είναι αποτέλεσμα της έλλειψης κινήτρων, αισθητηριακής βλάβης, ανεπάρκειας σε μορφωτικές ή περιβαλλοντικές ευκαιρίες, ή άλλες περιορισμένες συνθήκες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί μαζί με αυτές τις συνθήκες. Παρόλο που διαρκεl όσο και η ζωή, τα άτομα με δυσλεξία συχνά ανταποκρίνονται με επιτυχία στην έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση. Τα χαρακτηριστικά στην δυσλεξία διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της σχoλικής ηλικίας: Σύγχυση φθόγγων, διφθόγγων και συμπλεγμάτων. Aδυναμία οπτικής αντίληψης και μνήμης ή παρατηρητικότητας των μορφών. Aδυναμία ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων. Δuσκoλίες και αστάθεια στον προσανατολισμό, στο χώρο και το χρόνο. Μη ρέουσα ανάγνωση και αποφυγή συμμετοχής στην τάξη Δuσκoλία στην εκμάθηση της προπαίδειας, μπέρδεμα των συμβόλων των πράξεων και των κρατούμενων, χρήση των δακτύλων ακόμη και για πολύ απλές μαθηματικές πράξεις. Δuσκoλία στην έκφραση των ιδεών και των συναισθημάτων (μονολεκτικός λόγος). Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο και κάθε είδους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Μαθησιακές δυσκολίες

Το 15-20% του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποια από τις τέσσερις κατηγορίες Μαθησιακών Διαταραχών, έτσι όπως αναφέρονται στο DSM - IV (εργαλεlο ταξινόμησης διαταραχών) : 1. Διαταραχή της Ανάγνωσης 2. Διαταραχή των Μαθηματικών, 3. Διαταραχή της Γραττής Έκφρασης, 4. Μαθησιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζόμενη Aλλιώς. Ένα άτομο με Mαθησιακές Δυσκoλίες αντιμετωπίζει Δυσκολίες σε μια πληθώρα πρώιμων δεξιoτήτων, όπως αντίληψη, η γλώσσα, η μαθηματική σκέψη, η μνήμη, η προσοχή και συγκέντρωση, η μεταγνώση, η αυτορύθμιση, τα κίνητρα, η συμπεριφορά, ο ψυχοκοινωνικός και συναισθηματικός τομέας.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Οι διάχυτες Αναπτυξιακές διαταραxές χαρακτηρΙζονται από απoκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και Γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και από επαναλαμβανόμενες, περιoρισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα. Οι γoνείς συνήθως παρατηρούν πρώτοι την ασυνήθιστη συμπεριφορά στο παιδί τoυς ή την αδυναμΙα του να κατακτήσει τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια.

Διαταραχές συμπεριφοράς

Αφορά την ανυπάκoυη συμπεριφορά του παιδιού που ξεφεύγει από κάθε έλεγχo. Είναι πoλύ πιο σοβαρή από τις συνηθισμένες αταξίες της ηλικίας του, επαναλαμβάνεται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και καταπατά τoυς κοιινωνικούς κανόνες που έχουν τεθεί για κάθε στάδιο της ηλικίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε απευθείας ένα μήνυμα στο Μέλος του BusinessClub.gr στου οποίου τη σελίδα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαφημιστείτε στο BusinessClub.gr
logo

To BusinessClub χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου και την βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας.
Αν πατήσετε Αποδοχή όλων επιλέγετε όλα τα cookies του ιστότοπου.
Αν πατήσετε Απόρριψη όλων απορρίπτετε όλα τα cookies πλην των απαραίτητων.
Ή μπορείτε να επιλέξετε κάποια απο τις επιλογές παρακάτω και να πατήσετε Αποδοχή επιλογών.
Για να μάθετε περισσότερα πατήστε για Περισσότερες Πληροφορίες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας όταν την επισκέπτεστε.
Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να τις εισάγετε κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Είδη cookies του BusinessClub.gr:

Απολύτως απαραίτητα cookies και cookies λειτουργικότητας

Τα απολύτως απαραίτητα cookies επιτρέπουν την περιήγηση στον ιστότοπο για την χρήση λειτουργιών του και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους διαφήμισης ή ταυτοποίησης. Ο λόγος χρήσης τους είναι για να θυμόμαστε πληροφορίες που έχετε εισάγει σε φόρμες ή για να αναγνωρίσουμε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή περιήγηση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας. Η αποδοχή αυτών των cookies είναι απολύτως απαραίτητη για την χρήση της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να θυμόμαστε ρυθμίσεις σχετικές με την επίσκεψή σας, όπως για το αν έχετε κάνει logged in στην ιστοσελίδα μας ή αν έχετε επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα από αυτήν την συσκευή.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως σελίδες που επισκεφθήκατε κι αν υπήρξε οποιοδήποτε σφάλμα στην περιήγησή σας. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν προσωποποιημένες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και της αποδοτικότητάς της.

Cookies Στόχευσης/ Διαφήμισης

Τα cookies αυτά προέρχονται από τρίτους service providers και αφορούν λειτουργικότητες (ή λειτουργίες), όπως like και share buttons. Τα cookies αυτά συνδέουν το site μας με social media, όπως facebook, LinkedIn κ.α., τα οποία μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και να σας παρουσιάσουν στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες. Τέλος, τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της καμπάνιας ή προσφοράς και τον καθορισμό των ηλεκτρονικών καναλιών marketing και συνεργατών που σας προώθησαν στο site μας.

Απόρρητο